Demande de pedigree – Stamboomaanvraag

Veuillez nous faire parvenir :

 • copie du pedigree du mâle
 • copie du pedigree de la femelle
 • attestation de saillie

Gelieve ons het volgende te versturen :

 • fotokopie van de stamboom van de dekkater
 • fotokopie van de stamboom van de poes
 • dekkingsbewijs

  ------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------

  01. Nom des chatons/Naam der kittens  02. Nom des chatons/Naam der kittens  03. Nom des chatons/Naam der kittens  04. Nom des chatons/Naam der kittens  05. Nom des chatons/Naam der kittens  06. Nom des chatons/Naam der kittens  07. Nom des chatons/Naam der kittens  08. Nom des chatons/Naam der kittens  ------------------------------------------------------------------

  Paiement/Betaling :

  Pedigree simple/eenvoedige stamboom : 9 €/p./st.

  Pedigree avec transfert de propriété/stamboom met eigendomsoverdracht : 10,25 €/p./st.

  au compte/op rekening BE63 9794 2390 0008

  Déclaré sincère et complet/Eerlijk en volledig verklaard