BRUSSELS FELINOPHILE CAT ASSOCIATION

BFCA

Demande de pedigrees

Stamboomaanvraag


Veuillez nous faire parvenir :
Gelieve ons het volgende te versturen :
- copie du pedigree du mâle
- copie du pedigree de la femelle
- attestation de saillie
- fotokopie van de stamboom van de dekkater
- fotokopie van de stamboom van de poes
- dekkingsbewijs


Votre nom de chatterie/Uw catterynaam :

Mr Mme Mlle
Nom/Naam :
Adresse/Adres :
Code postal/Postcode :   Localité/Woonplaats :
Téléphone/Telefoon :   
E-mail :


Nombre de chatons mâles/Aantal katertjes :
Nombre de chatons femelles/Aantal poesjes :
Nés le/Geboren op :  (ex/bvb : 25/04/2013)

Pere des chatons/Dekkater :
Race et couleur/Ras en kleur :
Mere des chatons/Moeder :
Race et couleur/Ras en kleur :

Nom des chatons/Naam der kittens Couleur/Vachtkleur Yeux/Ogen Sexe/Geslacht
1.2.3.4.5.6.7.8.
Paiement/Betaling :
Pedigree simple/eenvoedige stamboom : 9 €/p./st.
Pedigree avec transfert de propriété/stamboom met eigendomsoverdracht : 10,50 €/p./st.
au compte/op rekening BE63 9794 2390 0008

Déclaré sincère et complet/Eerlijk en volledig verklaard